Så här ansöker du om parkeringstillstånd

Ansökan görs i den kommun där man är folkbokförd. Du hittar ansökningsblanketten för din kommun längre ner på sidan.

Så här gör du för att ansöka

 • På sidan två finns ”läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade”. Detta tar du med till din läkare som gör en bedömning.
 • På sidan fyra ska du skriva din namnteckning och fästa ett välliknande foto.
 • När du har fyllt i och skrivit under båda blanketterna skickar du dem ihop med det ifyllda intyget från läkaren till: ÖSK, Box 507, 577 26 Hultsfred.

För att ansökan ska kunna behandlas ska följande bilagor vara ifyllda

 • Det ska finnas en ansökan, som är korrekt ifylld och underskriven.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas. Ny prövning vid varje ansökan.
 • Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade från medicin sakkunnig (läkare, distriktsläkare, specialistläkare, mm). ÖSK begär alltid läkarintyg vid ansökan om parkeringstillstånd oavsett om sökanden ansöker för första gång eller ansöker om förlängning.
 • Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd med ett välliknande foto i passfotoformat och din namnteckning.
 • Tillståndet är personligt och gäller i högst fem år, sedan får du ansöka på nytt. Det får bara användas när du själv är med i fordonet. Tillståndet är gratis och gäller i hela Sverige och även i de flesta europeiska länderna.

Behovsgrupper

Förare särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd:

 • Fysisk funktionsnedsättning som nedsatt gång- och rörelseförmåga som medför att sökande är rullstolsburen.
 • Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande.
 • Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor, eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som till exempel bilen.

Passagerare särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd:

 • Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på egen hand utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren.
 • Rullstolsburen person med svåra förlamningar och som saknar förmåga att påkalla hjälp.
 • Små barn som är i behov av omfattande utrustning som är svår att förflytta längre sträckor utan för fordonet.

När kan parkeringstillstånd inte beviljas

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas för tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar.
 • Parkeringstillstånd kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att rörelsehindret blir bestående, eller en varaktighet på minst sex månader efter individuell prövning rörelsehinder som endast medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand under korta perioder berättigar i regel inte till parkeringstillstånd.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas enbart på grund av magproblem eller tarminfektion som medför att en person kan få akut behov av toalett.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning till rullstol kan inte beviljas parkeringstillstånd, eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.
 • Parkeringstillstånd kan inte beviljas till synskadad person utan rörelsehinder.
 • Små barn som har ett normalt behov av en vuxen för att kunna förflytta sig beviljas som regel inte parkeringstillstånd. Ett äldre rörelsehindrat barns förhållanden kan jämföras med vad som gäller för en vuxen som redas som passagerare.

När kan parkeringstillstånd inte beviljas?

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas för tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar.
 • Parkeringstillstånd kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att rörelsehindret blir bestående, eller en varaktighet på minst sex månader efter individuell prövning rörelsehinder som endast medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand under korta perioder berättigar i regel inte till parkeringstillstånd.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas enbart på grund av magproblem eller tarminfektion som medför att en person kan få akut behov av toalett.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning till rullstol kan inte beviljas parkeringstillstånd, eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.
 • Parkeringstillstånd kan inte beviljas till synskadad person utan rörelsehinder.
 • Små barn som har ett normalt behov av en vuxen för att kunna förflytta sig beviljas som regel inte parkeringstillstånd. Ett äldre rörelsehindrat barns förhållanden kan jämföras med vad som gäller för en vuxen som redas som passagerare.

Så gör du för att överklaga ett beslut

Om du som sökt parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos Länsstyrelsen Kalmar. Detta gör du i ett skriftligt överklagande där du beskriver vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Överklagandet skickar du sedan till ÖSK.

Överklagandet måste ha kommit fram till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick veta beslutet. Vi skickar därefter vidare din överklagan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan sedan eventuellt överklagas till Transportstyrelsen.

Om ett parkeringstillstånd förkommer eller blir stulet måste en polisanmälan göras och en polisrapport skickas till ÖSK innan nytt kan beställas. Anmälan görs på Polisens webb