Bild på lekplats

Parker och lekplatser

Parker Grönytor och parker klipps cirka en gång per vecka under sommarperioden. Det finns även grönområden som bara behöver klippas enstaka gånger…

Bild på berberisbuskeFoto: Marielle Söreling

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. En fri sikt i till exempel korsningar ger en säkrare trafikmiljö.…

BlomlådaFoto: Borlänge Energi

Blomlådor för bättre trafiksäkerhet

Från och med våren 2017 har boende längs en bostads-/villagata möjlighet att själv sätta upp blomlådor som farthinder för att…