ReningsverkReningsverk

Avloppsvatten & reningsverk

Allt vatten som används i hemmet kallas för spillavloppsvatten. Ditt avloppsvatten renas i något av de reningsverk som finns i…