ReningsverkReningsverk

Avloppsvatten & reningsverk

Allt vatten som används i hemmet kallas för spillavloppsvatten. Ditt avloppsvatten renas i något av de reningsverk som finns i…

Information om enskilda avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet i Hultsfreds kommun måste du ha ett enskilt avlopp som tar…