VattenreningVattenrening

Dricksvatten & vattenverk

Är du ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, ansvarar ÖSK för produktion och distribution av ditt dricksvatten. Det kommer från grundvatten…

Vattnets hårdhet & pH-värde

Hårdhet Vilken hårdhet vattnet har viktigt för dig att veta så att du doserar ditt tvätt- respektive diskmedel rätt. Vid…

För dig med enskild brunn

Även du som har egen brunn bör vara sparsam med vattnet eftersom all vattenanvändning påverkar grundvattennivåerna för alla. Dessutom är…

Information egen dricksvattenbrunn

Klicka på den kommun som du bor i så får du rätt information om dricksvattenbrunnar. Egen dricksvattenbrunn i Hultsfreds kommun. Egen…