VattenreningVattenrening

Dricksvatten & vattenverk

Är du ansluten till kommunens ledningsnät för vatten, ansvarar ÖSK för produktion och distribution av ditt dricksvatten. Det kommer från grundvatten…

Vattnets hårdhet & pH-värde

Hårdhet Vilken hårdhet vattnet har viktigt för dig att veta så att du doserar ditt tvätt- respektive diskmedel rätt. Vid…

Information egen dricksvattenbrunn

Klicka på den kommun som du bor i så får du rätt information om dricksvattenbrunnar. Egen dricksvattenbrunn i Hultsfreds kommun. Egen…

För dig med enskild brunn

Även du som har egen brunn bör vara sparsam med vattnet eftersom all vattenanvändning påverkar grundvattennivåerna för alla. Dessutom är…