Vatten- och avloppsplan Högsby

Högsby kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Hultsfred

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Högsby

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Bild på vattenkran

ABVA, Hultsfred

Allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige beslutade, bestämmelser som…

Vatten och avloppsplan Hultsfred

Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och…

Bild på vattenkran

ABVA, Högsby

Allmänna bestämmelser för användande av Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt Information till fastighetsägare. ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige…

Information om brukningsavgiften

Grundprincipen är att du som Va-abonnent får betala allt vatten som har tillförts din VA-installationen och vattenmätaren. Detta oavsett hur…