Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Hultsfred

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Bild på vattenkran

Vatten- och avloppstaxa, Högsby

Vatten- och avloppstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för vatten och avlopp, både för invånare och verksamheter…

Vatten- och avloppsplan Högsby

Högsby kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och…

Vatten och avloppsplan Hultsfred

Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och…

Bild på vattenkran

ABVA, Hultsfred

Allmänna bestämmelser för användande av Hultsfreds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige beslutade, bestämmelser som…

Bild på vattenkran

ABVA, Högsby

Allmänna bestämmelser för användande av Högsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) samt Information till fastighetsägare. ABVA innehåller, de av kommunfullmäktige…

Information om brukningsavgiften

Grundprincipen är att du som Va-abonnent får betala allt vatten som har tillförts din VA-installationen och vattenmätaren. Detta oavsett hur…