Allmänna kontaktuppgifter

Här hittar du våra allmänna kontaktuppgifter inom ÖSK. Östra Smålands kommunalteknikförbund www.osk.hultsfred.se osk@osk.hultsfred.se 010-354 20 01 (talstyrd telefoniskt) 010-354 20…

Förbundschef & avdelningschefer

Här hittar du kontaktuppgifterna till ÖSK:s förbundschef och till våra driftchefer. Observera att felanmälan ska lämnas via felanmälansnumret eller felanmälansformuläret…

Förbundsdirektionen ÖSK

Förbundsdirektionen är den politiska instans som ansvarar för kommunalförbundets verksamheter. Direktionen består från och med 2019 av 8 ledamöter och lika…