Slaktavfall från jakt

Slaktavfall tas inte emot på Kejsarkullens eller Kolsrums återvinningscentraler. Se…