Bevattningsförbud införs 1 juli

Bevattningsförbud

I dag, den 30 juni, beslutade förbundsdirektionen för Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, om att ett bevattningsförbud ska införas i Hultsfreds och Högsby kommuner från den 1 juli, 2021. Förbudet gäller tills vidare.
Anledningen till bevattningsförbudet är de låga grundvattennivåer som nu råder, tillsammans med höga förbrukningar samt det torra väder vi har, vilket gör att ÖSK inför bevattningsförbud.

– Nivåerna i våra grundvattenmagasin återhämtade sig inte helt till sommaren 2021 och enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU är nivåerna under det normala i en del av våra vattentäkter, vilket även ÖSK:s egna mätningar visar. Bevattningsför-budet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i kommunen och kommer att gälla tillsvidare, säger David Nelson, driftchef på Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Vad gäller under bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att privatpersoner inte får använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå.

Verksamheter som har andra behov än ovan nämnda användningsområden där tillgång till kommunalt dricksvatten krävs behöver söka ett tillstånd för detta. Tillståndet söks via e-tjänsten på minasidor.hultsfred.se

Viss användning av dricksvatten under bevattningsförbudet kommer tillåtas för verksamheter och privatpersoner som behöver genomföra fasadtvätt och taktvätt inför målningsarbete. Dessa arbeten är anmälningspliktiga och söks via e-tjänsten på minasidor.hultsfred.se

För ytterligare information om bevattningsförbudet kontakta

david.nelson@osk.hultsfred.se, driftchef ÖSK